Du er her:
Bjørg

Om konsernet Valdres Energi

Valdres Energi eies av Nord-Aurdal kommune, Øystre og Vestre Slidre kommune og er et energikonsern i Valdres.

Konsernet er organisert gjennom heleide og deleide datterselskap, og har 50 ansatte i lokalene på Spikarmoen, Fagernes.

Valdres Energi er et energikonsern som leverer infrastruktur på nett og fiber, entreprenør- og montasjetjenester. Vi tilbyr strøm gjennom Kraftriket og salg av administrative tjenester.


Konsernmodellen til Valdres Energi:

 

Valdres Energi Nett

Valdres Energi Nett er det største nettselskapet i Valdres og har nettkonsesjon i eierkommunene, Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre.

Nettselskapet er lokalisert på Spikarmoen og har 35 ansatte. Valdres Energi Nett har ansvar for drift og utvikling av kraftnettet.

Virksomheten utgjør en samfunnskritisk infrastruktur, hvor vårt slagord “alltid til stede” står sentralt.

Forsyningsområdet er på 2.336 km2 og har 11 761 innbyggere (2018). Nettet består av 858 km 22 kV høyspenningsnett, 2041 km lavspenningsnett og til sammen 1032 nettstasjoner.
Valdres Energiverk AS leverte per 31.12.2018 strøm til 14 892 målepunkter. Disse stod samlet for et energiuttak på 281 GWh etter fratrekk for nettap.