Du er her:
Bjørg

Om konsernet Valdres Energi

Valdres Energi eies av Nord-Aurdal kommune, Øystre og Vestre Slidre kommune og er et energikonsern i Valdres.

Konsernet er organisert gjennom heleide og deleide datterselskap, og har 50 ansatte i lokalene på Spikarmoen, Fagernes.

Valdres Energi leverer infrastruktur på nett og fiber, entreprenør- og montasjetjenester. Vi tilbyr strøm gjennom Kraftriket og salg av administrative tjenester.


Konsernmodellen til Valdres Energi:

 

Valdres Energi Nett

Valdres Energi Nett er det største nettselskapet i Valdres og har nettkonsesjon i eierkommunene, Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre.

Nettselskapet er lokalisert på Spikarmoen og har 33 ansatte. Valdres Energi Nett har ansvar for drift og utvikling av kraftnettet.

Virksomheten utgjør en samfunnskritisk infrastruktur, hvor vårt slagord “alltid til stede” står sentralt.

 

Forsyningsområdet er på 2.336 km2 og har 11.767 innbyggere (2019). Nettet består av 759 km 22 kV høyspenningsnett, 1.814 km lavspenningsnett og til sammen 1052 nettstasjoner.

Valdres Energi Nett leverte per 31.12.2019 strøm til 15.233 målepunkter, av disse ca. halvparten hytter/fritidsboliger.
Samlet energiuttak var på 279 GWh etter fratrekk for nettap.