Du er her:

Leveringsplikt

Som ditt lokale nettselskap plikter vi å levere strøm til deg inntil du får valgt kraftleverandør og inngått ordinær kraftleveringsavtale.

ValdresEnergi Netts pris på strøm levert i henhold til nettselskapenes lovpålagte leveringsplikt følger elspotprisen hos NordPool (kraftbørsen), tillagt et påslag på 6,25 øre/kWh inkl. MVA (5,00 øre/kWh eks. MVA) for de første seks uker og med et påslag på 23,35 øre/kWh inkl. MVA (18,68 øre/kWh eks. MVA) for overskytende uker. Se NVEs standardskriv til kunder på leveringsplikt for mer informasjon.

Klikk her for Kraftleverandører i vårt forsyningsområdet

Forbrukerrådet har også en prisoversikt på www.strompris.no som viser hvilke kraftleverandører som tilbyr kraft i din kommune. Her kan du sammenligne enkelte priser og produkter fra ulike leverandører. Husk at du kan velge mellom spotpris pluss påslag, standard variabel kraftpris, fastpris og eventuelle andre produkter.

I tillegg til oppgitt pris på strøm levert i henhold til leveringsplikten kommer nettleie.

Fra 1. januar 2012 trådte Lov om elsertifikater i kraft. ValdresEnergi Nett, som leveringspliktig, er satt til å kreve inn elsertifikater på vegne av Staten. I praksis betyr dette at leveringsplikten får et påslag som inkluderes i prisen. Prisen på elsertifikater vil variere, ettersom de omsettes i et marked. Prisen fra 01.09.2018 er satt til 3,68 øre/kWh eks. mva. Det legges foreløpig opp til at kostnader ved elsertifikater skal inngå i påslaget på 5 øre eks. mva. Se http://www.nve.no/elsertifikater for mer informasjon.

Mer informasjon om kraftmarkedet finner du på www.nve.no. Her finner du også informasjon om hvordan du kan inngå ordinær kraftleveringsavtale med en av kraftleverandørene i ditt nettområde.