Du er her:

Leveringsplikt

Som ditt lokale nettselskap plikter vi å levere strøm til deg inntil du får valgt strømleverandør og inngått ordinær strømavtale.

Beregnet pris i h.t. leveringsplikten

Valdres Energi Nett sin pris på strøm levert i h.t. nettselskapenes lovpålagte leveringsplikt er:

  • Elspotprisen hos NordPool (kraftbørsen)
  • Tillagt et påslag på 6,25 øre/kWh inkl. mva (5,00 øre/kWh eks. mva) for de første seks uker
  • Tillagt et påslag på 23,35 øre/kWh inkl. mva (18,68 øre/kWh eks. mva) for overskytende uker

For mer informasjon: se NVEs standardskriv til kunder på leveringsplikt.

Klikk her for Kraftleverandører i vårt forsyningsområdetForbrukerrådets prisoversikt
Forbrukerrådet har også en prisoversikt på www.strompris.no som viser hvilke strømleverandører som tilbyr strøm i din kommune.

Her kan du sammenligne enkelte priser og produkter fra ulike leverandører.
NB! Du kan velge mellom spotpris pluss påslag, standard variabel kraftpris, fastpris og eventuelle andre produkter.

I tillegg til oppgitt pris på strøm levert i h.t. leveringsplikten kommer nettleie.


Elsertifikat

Fra 1. januar 2012 trådte Lov om elsertifikat i kraft. Valdres Energi Nett, som leveringspliktig, er satt til å kreve inn elsertifikat på vegne av Staten.

I praksis betyr dette at leveringsplikten får et påslag som inkluderes i prisen. Prisen på elsertifikat vil variere, ettersom de omsettes i et marked.

Se http://www.nve.no/elsertifikater for mer informasjon.

 

Mer informasjon om strømmarkedet

Se www.nve.no

Her finner du også informasjon om hvordan du kan inngå ordinær strømavtale med en av strømleverandørene i ditt nettområde.