Du er her:
  • Hjem
  • Nettleie og tariffer
røde topper.jpg

Nettleie og tariffer

kalkbutton.jpgNettleie er det du betaler for å få strømmen overført til deg, og består av et fast beløp (fastledd) og et beløp som varierer i takt med strømforbruket ditt (energiledd).

ValdresEnergi Nett jobber for at våre 14.987 kunder til enhver tid skal ha en stabil og sikker strømforsyning. Våre inntekter fra nettleie går til drift av nettet, til vedlikehold og investeringer, til beredskap, bygging av nyanlegg, til AMS (automatisk måleravlesning), avregning, fakturering og kundehåndtering og sist men ikke minst til elsikkerhet og eltilsyn.


Halve nettleien består av offentlige avgifter og ulike kostnader ValdresEnergi Nett er pålagt å kreve inn på vegne av andre. Blant annet tar staten inn 15,83 øre/kWh i forbruksavgift, 1 øre/kWh til energifondet og 25 prosent i merverdiavgift. Forbruksavgiften ble flyttet fra strømleverandør til nettselskapet fra og med 2004.

Vil nettleien øke i tiden fremover?
Slik det ser ut i dag, vil nettleien i ValdresEnergi Netts-området være stabil i årene som kommer. Men det vil avhenge av hvilke rammer myndighetene setter for nettselskapene og eventuelle nye oppgaver som nettselskapene blir pålagt. Prisstigningen, renteutvikling og offentlige avgifter vil også spille inn.

Nettleieinntektene er regulert av myndighetene (OED og NVE).