Du er her:
  • Hjem
  • Nettleie og tariffer
røde topper.jpg

Nettleie og tariffer

kalkbutton.jpgNettleie er det du betaler for å få strømmen overført til deg, og består av et fast beløp (fastledd) og et beløp som varierer i takt med strømforbruket ditt (energiledd).

Valdres Energi Nett jobber for at våre 15.589 kunder til enhver tid skal ha en stabil og sikker strømforsyning. Våre inntekter fra nettleie går til drift av nettet, til vedlikehold og investeringer, til beredskap, bygging av nyanlegg, til AMS (automatisk måleravlesning), avregning, fakturering og kundehåndtering og sist men ikke minst til elsikkerhet og eltilsyn.


Halve nettleien består av offentlige avgifter og ulike kostnader Valdres Energi Nett er pålagt å kreve inn på vegne av andre. Blant annet tar staten inn 16,69 øre/kWh i forbruksavgift, 1 øre/kWh til energifondet og 25 prosent i merverdiavgift. Forbruksavgiften ble flyttet fra strømleverandør til nettselskapet fra og med 2004.

Vil nettleien øke i tiden fremover?
NVE-RME innfører i 2021 nasjonale endringer i tariffmodellen for husholdninger, hytter og næringskunder under 100 000 kWh årlig. Innføring av disse forskriftsendringene vil medføre endringer av våre nettleietariffer. Forskriften planlegges innført 1. juli 2021, men en utsettelse til 1. januar 2022 er ikke usannsynlig. Hvilken rammer myndighetene setter og eventuelle nye oppgaver nettselskapene blir pålagt vil bli påvirket at dette. I tillegg til kommer eventuelle prisstigninger, renteutvikling og offentlige avgifter. 

Les mer om dette her

Nettleieinntektene er regulert av myndighetene (OED og NVE-RME).