Du er her:
Trafo ved kryss opp til Gahr.jpg

Fløtahøvda - Gauklie

undefined

Alle som har bestilt strøm på Fløtahøvda har nå fått strømkabel fram til hytteveggen og mange har kobla seg til. Entreprenøren har jobba med oppynting i området og vi anser oss nå som ferdige. Er det spørsmål om oppyntingen, så rettes det til Arild Brattrud, tlf 992 87 165 eller arild.brattrud@valdresenergi.no

Vi har starta opp med detaljplanlegging av strøm videre til Gauklie, og har nå sendt ut kart til grunneierne med våre forslag til traséer. Når grunneiertillatelsene er i orden, vil vi melde anlegget til offentlige myndigheter på vanlig måte. Går alt etter planen og vi har alle tillatelser i orden i løpet av høsten, er planen å utføre arbeidet til vinteren. Sannsynligvis i januar/februar.

Planlegger på dette anlegget er: Energiingeniør Olav Warberg

E-post: olav.warberg@valdresenergi.no

Tlf: 992 87 119