Du er her:

Eiklivøllvegen

Det blir utbygging av strøm til eksisterende hyttefelt i Eiklivøllvegen på Hallinghovda. Det er nå bestilt utstyr og hentet inn grunneiertillatelser.

Det skal gjennomføres en befaring før traséen blir bestemt.

Fremover skal utførelsen av utbyggingen planlegges, og det skal avholdes en tilbudsrunde for å bestemme graveentreprenør.

Dersom alt går etter planen, vil utbyggingen bli gjort på sensommeren 2020.

 

Planlegger hos Valdres Energi nett er Espen Sørlie

Espen.sorlie@valdresenergi.no

tlf 992 87 112