Du er her:

Ålfjell

Det arbeides nå med VA-anlegg i Ålfjell hytteområde og de fleste hyttene skal legge inn VA.

I den forbindelse melder gjerne kravet seg om bedre ytelse på det elektriske anlegget. Det elektriske forsyningsanlegget (og også det elektriske anlegget i de fleste hyttene) ble bygd på 60-70 tallet og holder ikke dagens krav til et moderne anlegg. Vi vil benytte anledningen til å oppgradere nettforsyningen til et moderne 400 V TN-nett, og erstatte lavspenning linjenettet med kabel. I nytt nett vil vi tilby hovedsikringer på 3 x 40, noe som gir mulighet til å ta ut hele 27 kW. Det gjør det enkelt å montere tre-faset utstyr som elbillader, induksjonstopp, badestamp og andre moderne innretninger.

Terrenget i området er vanskelig og vi følger VA-traséene så langt det er mulig, men med minst 1 m avstand. Det står fortsatt igjen mye av arbeidet med VA og vi får ikke gjort vårt før dette er ferdig. Den enkelte hytteeier kan sørge for å grave ned et godkjent rør med det samme det graves for VA inn til hytta (i de tilfellene strøm kommer fra samme retning). Alle som bestiller får et kart som viser hvor strømmen kommer fra.

Energiverket har et ansvar for selv å bekoste reinvestering av eksisterende anlegg med samme kapasitet som før. Det betyr at du ikke skal betale anleggsbidrag for den del av effekten som du allerede har, men bare for tilleggseffekten som nå blir tilgjengelig. Ny effekt er beregnet til å koste kr 4.300,- pr kW, eller kr 116.000,- for 27 kW. Da vil som et eksempel prisen være kr 73.100,- for den som i dag har hovedsikringer på 3 x 25 A (10 kW). 27 kW - 10 kW = 17 kW økning x kr 4.300,- Pris for nytilkoblinger vil være kr 116.000,-. Alle priser er for kabel fram til vegg.

Vi har hatt ute en spørreundersøkelse for å sjekk hvor mange som ønsket tilbud om 400 V og kommer nå til å sende ut et konkret tilbud til disse. Det er imidlertid mulig å be om et tilbud for andre også. Får vi inn en bestilling før vi er ferdige med å planlegge i området, vil du kunne oppnå samme pris. Etterpå kan det blir noe dyrere.

Desto flere som går over til nytt anlegg, desto mer av det eksisterende linjenettet kan fjernes. Vi vil tro at det bare er en fordel for alle parter at mest mulig (for ikke å si alt) av eksisterende luftnett blir borte.

 

Planlegger på dette anlegget er: Energiingeniør Olav Warberg

E-post: olav.warberg@valdresenergi.no

Tlf: 992 87 119