Du er her:

Rekkehus eller små boligblokker med maksimum 2 etasjer

Til rekkehus og små boligblokker med maks. 2 etasjer legges det en stikkledning (TFXP 4x50) til hver boligenhet fra VEAS kortslutningsvern.

Kortslutningsvernet plasseres i et skap i nærheten av bygget eter avtale med byggherre og installatør. 
Ved nybygging dimensjoneres anlegget for overbelastningsvern på 3x63A ved 230V og 3x40A ved 400V i hver boligenhet.

Definisjonen på et rekkehus/mindre boligblokk er: "Flerfamiliehus der eiernes parter er oppdelt i egne seksjoner, utskilt med eget gårds- og bruksnummer eller parsellnummer".

Vår kabel avsluttes i utvendig tilkoblingsskap på samme måte som for eneboliger. Dette skapet leveres og monteres av installatøren.

Måleren plasseres i dette skapet.