Du er her:

Regler for inntak

Felles for alle inntak

Grensa mellom Valdres Energiverks distribusjonsnett og huseierens installasjon går ved tilkoblingsskapet som står på utsida av bygningen når stikkledning er kabel. Når stikkledning er luftstrekk, går grensa ved overgangen til inntaksledningen på yttersida av husveggen.


Kortslutningsvern monteres alltid av VEAS og pris for dette er tatt med i anleggsbidraget.
Ved nybygging føres stikkledningskabel alltid inn til tilkoblingsskap ved/på yttervegg.

Alle nye anlegg og anlegg som ombygges skal ha egen forsyning fra VEAS sitt nett.

Standard størrelse på overbelastningsvern er gitt under punktet for installatører. Det er mulig å søke om å få montere andre størrelser. Overbelastningsvernet må uansett dimensjoneres i forhold til de kortslutningsstrømmer som er på stedet.


Anleggsbidrag
Ved alle nytilknytninger og endringer vil det bli beregnet et anleggsbidrag, der alle VEAS' utgifter til materiell, evt. graving og  arbeid regnes sammen.

Forkortelser:
OV = Overbelastningsvern
HS =  Hovedsikringer
KV =  Kortslutningsvern