Du er her:

Skal du bygge

Hva skal du gjøre dersom du bygger innenfor Valdres Energiverk AS nettområde?
Dersom du da bygger innenfor ValdresEnergi Nett sitt område, så oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss før du "setter spaden i jorda".

I forbindelse med fremlegging av strøm vil det kreves en god og forsvarlig planlegging og forskriftmessig utførelse av våre anlegg. Selv om det går elektriske ledninger i nærheten av der du skal bygge, betyr ikke det automatisk at disse ledningene har kapasitet eller riktig spenningsnivå for å forsyne ditt hus med strøm.

I våre vilkår for tilknytning står det blant annet:
"Byggherre eller den han bemyndiger bestiller tilknytning senest når byggetillatelse foreligger.Netteier avgjør hvordan stikkledningen skal fremføres, plasseres og hvilken art og dimensjon den skal ha. Fremføring av stikkledning utføres i samråd med anleggseier/bruker og skal være til minst mulig ulempe for denne."

Det er derfor viktig at vi blir gjort kjent med dine byggeplaner så tidlig som mulig, slik at vi sammen med deg og din elektroinstallatør kan koordinere arbeidet mot for eksempel opparbeidelse av vei, vann og avløp, telekabler etc.

Ofte vil det også være behov for "byggstrøm" i anleggsperioden. Det bestiller du her.

Du kommer i kontakt med oss på følgende måter:

Fyll ut vårt internett-skjema for ny nettilknytning som du finner her

Send oss en e-post på post@valdresenerginett.no

Send et vanlig brev til ValdresEnergi Nett, Spikarmoen 16, 2900 Fagernes

Ta kontakt med en installatør som vil hjelpe deg og sende en melding til oss (da trenger du ikke ta kontakt selv)

Ring vårt sentralbord på tlf 61 36 60 00