Du er her:

Nettilknytning

Når du ønsker strøm til din bolig eller hytte må du ta kontakt med oss så tidlig som mulig, for at planlegging og framføring av strøm kan skje på beste måte.

Du kommer i kontakt med oss på følgende måter:

Fyll ut vårt internett-skjema som du finner her

- Send oss en e-post på post@valdresenerginett.no

- Send et vanlig brev til ValdresEnergi Nett, Spikarmoen 16, 2900 Fagernes

- Ta kontakt med en installatør som vil hjelpe deg og sende en melding til oss (da trenger du ikke ta kontakt selv)

- Ring vårt sentralbord på tlf 61 36 61 01


Hva skal du gjøre dersom du bygger innenfor Valdres Energiverk AS nettområde?
Dersom du da bygger innenfor valdres Nett sitt område, så oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss før du "setter spaden i jorda".

I forbindelse med framlegging av strøm vil det kreves en god og forsvarlig planlegging og forskriftmessig utførelse av våre anlegg. Selv om det går elektriske ledninger i nærheten av der du skal bygge, betyr ikke det automatisk at disse ledningene har kapasitet eller riktig spenningsnivå for å forsyne ditt hus med strøm.

I våre vilkår for tilknytning står det blant annet:
"Byggherre eller den han bemyndiger bestiller tilknytning senest når byggetillatelse foreligger.Netteier avgjør hvordan stikkledningen skal fremføres, plasseres og hvilken art og dimensjon den skal ha. Fremføring av stikkledning utføres i samråd med anleggseier/bruker og skal være til minst mulig ulempe for denne."

Det er derfor viktig at vi blir gjort kjent med dine byggeplaner så tidlig som mulig, slik at vi sammen med deg og din elektroinstallatør kan koordinere arbeidet mot for eksempel opparbeidelse av vei, vann og avløp, telekabler etc.

Ofte vil det også være behov for "byggstrøm" i anleggsperioden. Det bestiller du her.