Du er her:

Bestille stenging av anlegg

FRAKOBLE / STENGE

Når et anlegg er frakoblet / stengt må det ikke kobles inn av andre enn nettselskapet Valdres Energi Nett.
Brudd på denne bestemmelsen medfører straffeansvar, jfr. § 8 i Standard Nettleieavtale.

  • Hvis anlegget på ny gjør aktivt før 12 måneder er gått må det betales fastavgift for et helt år.
  • Hvis du ikke bestiller ny tilkobling før det har gått tre år  må du påregne å betale nytt anleggsbidrag.

Nettselskapet står fritt til å fjerne stikkledningen og den del av distribusjonsnettet som tjener til forsyning av en installasjon / anlegg som har vært uten nettleiekunde i minst 3 år.
Ref. Standard Tilknytningsvilkår § 3-10.

Klikk her for Standard Nettleieavtale og Standard Tilknytningsvilkår.

 

ANLEGGET OVERTAS AV NY EIER (ABONNENT)

Hvis ny eier eller abonnent skal overta anlegget trenger du ikke sende skjema om frakobling / stenging.

Du skal da benytte vårt flytteskjema her.

Se faktura