Du er her:

Bestilling av frakobling/stegning av anlegg

Når et anlegg er frakoblet/stengt, må det ikke innkobles av andre enn nettselskapet. Brudd på denne bestemmelsen medfører straffeansvar, jfr. § 8 i Standard Nettleieavtale.

Dersom anlegget på ny gjøres aktivt før 12 måneder er gått, må det betales fastavgift for et helt år.

Ref. Standard Tilknytningsvilkår § 3-10, kan nettselskapet fjerne stikkledningen og den del av distribusjonsnettet som tjener til forsyning av en installasjon/anlegg som har vært uten nettleiekunde i minst 3 år. Dersom du ikke bestiller ny tilkobling før det har gått tre år, må du påregne å betale nytt anleggsbidrag.

Klikk her for Standard Nettleieavtale og Standard Tilknytningsvilkår.