Du er her:

Bestille frakobling / stenging av anlegg

Når et anlegg er frakoblet/stengt må det ikke innkobles av andre enn nettselskapet, Valdres Energi Nett.
Brudd på denne bestemmelsen medfører straffeansvar, jfr. § 8 i Standard Nettleieavtale.

  • Dersom anlegget på ny gjøres aktivt før 12 måneder er gått, må det betales fastavgift for et helt år.
  • Dersom du ikke bestiller ny tilkobling før det har gått tre år, må du påregne å betale nytt anleggsbidrag.

Nettselskapet står fritt til å fjerne stikkledningen og den del av distribusjonsnettet som tjener til forsyning av en installasjon/anlegg som har vært uten nettleiekunde i minst 3 år.
Ref. Standard Tilknytningsvilkår § 3-10.

Klikk her for Standard Nettleieavtale og Standard Tilknytningsvilkår.