Du er her:
sbanner_kobling1.jpg

Kompensasjon for langvarig strømbrudd

Våre kunder kan kreve kompensasjon for alle avbrudd i strømforsyningen som varer sammenhengende i mer enn 12 timer.

Varigheten for et langvarig avbrudd i strømforsyningen regnes fra det tidspunkt Valdres Energiverk AS først fikk meldingen om avbruddet, eller Valdres Energiverk AS visste eller burde ha visst at avbruddet har funnet sted. Avbruddet opphører når normal strømforsyning opprettholdes i to timer sammenhengende.

Kompensasjonen gjelder ikke for kunder med egen avtale om utkoblbart forbruk.

Kompensasjonssatsene er som følger:
For avbrudd over 12 timer til og med 24 timer: kr. 600,-
For avbrudd over 24 timer til og med 48 timer: Kr. 1.400,-
For avbrudd over 48 timer til og med 72 timer: Kr. 2.700,-
For avbrudd ut over 72 timer gis det et tillegg på kr. 1.300,- for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.

For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige innbetalt nettleie for inneværende år.

Nettkunder som er berørt av langvarige avbrudd må fremme krav om kompensasjon til Valdres Energiverk AS innen rimelig tid etter at normal strømforsyning er blitt gjenopprettet. Valdres Energiverk AS har satt "rimelig tid" til 60 dager.


Ved krav om kompensasjon benytt skjema under.

Kundeinformasjon

Se faktura
Se bakside av faktura
Der strømbruddet fant sted


(Klikk på kalenderen og juster klokkeslettet)

Informasjon om strømbruddet

Dato og klokkeslett (Klikk på kalenderen og juster klokkeslettet)
Dato og klokkeslett (Klikk på kalenderen og juster klokkeslettet)