Du er her:
sbanner_kobling1.jpg

Kompensasjon for langvarig strømbrudd

Nytt fra 01.01.2021:

For husholdning og fritidsboliger:
Du trenger ikke søke om kompensasjon for langvarig strømbrudd.
Kompensasjonen vil bergenes og utbetales automatisk innen 12 uker etter at strømtilførselen ble gjenopprettet.

  • Satser for husholdning:
    kr 500,- ved avbrudd på 12 timer. Deretter kr 40,- pr time.

  • Satser for fritidsboliger:
    kr 125,- ved avbrudd på 12 timer. Deretter kr 10,- pr time.

    For fritidsbolig kan du maksimalt få kompensasjon som tilsvarer det du betaler i årlig nettleie.

Sluttbrukere som selv er skyld i ett avbrudd varer over 12 timer, har ikke krav på kompensasjon.

NB!
Fra 1. januar 2021 omfattes ikke lenger næring av kompensasjonsordningen.

Les mer på NVE her