Du er her:
Hender på tastatur.jpg

Din side

DIN SIDE
Her kan du logge deg på din egen side og få tilgang til en rekke tjenester som fakturaoversikt, prøveavregning, fakturaforklaring, måleravlesning, økonomirapport og mye mer. 

DIN SIDE vil du få tilgang til alle opplysninger som ligger inne i vårt kundesystem, og du kan også gå inn og endre på personalia. For å registrere deg for første gang, trenger du kundenummer og Pin kode. Dette finner du på din faktura, eller ta kontakt med oss. Denne pin-koden kan du senere endre.

Dersom du får problemer med Din Side, f.eks. påloggingsproblemer, kontakt IT ansvarlig i Valdres Energiverk AS  randi.lineikro@valdresenergi.no på mail.

Klikk her for å logge inn (åpnes i nytt vindu)