Du er her:

 Alle bedrifter er pålagt å ha et eget internkontrollsystem i henhold til internkontrollforskriften.

Alle bedrifter er pålagt å ha et eget internkontrollsystem i henhold til internkontrollforskriften.
Internkontrollforskriftens intensjon er å fremme Helse,-Miljø og Sikkerhetsarbeidet (HMS) i bedriften.

Link: