Du er her:

Formell informasjon

Energiverkene er pålagt å utføre elsikkerhetsarbeider og tilsyn på elektriske anlegg tilknyttet energiverkets fordelingsnett. Formelt er arbeidsoppgavene forankret i "Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr " med underliggende forskrifter.

DLE ved Valdres Eneregiverk AS kjøper kontrolltjenester av El-Tilsynet AS i hele vårt nettområde. Det er blant annet ved periodisk kontroll av elektriske anlegg i boliger. Det blir også kontrollert nye elektriske anlegg og virksomheter kontrollert/revidert i henhold til krav i HMS/Internkontrollforskriften.

I Valdres Energiverk's forsyningsområde er det tilknyttet 14000 anlegg, og arbeidet utføres i henhold til årlig rammebrev fra DSB "Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap"

Energiverket skal bidra til økt elsikkerhet gjennom

  • Informasjonsarbeid
  • Øke kunskapsnivået både i elektrobransjen og hos eierne av de elektriske anleggene
  • Sikkerhetskontroll av de elektriske anleggene
  • Oppfølging av internkontrollsystemer for de elektriske anleggene

Linker: