Du er her: Strømstanser » 2018

Denne meldinga ble sendt berørte kunder:

Tirsdag 17.04.2018 blir det strømstans som berører ditt anlegg på strekningen  Yddin - Synhauglie fra kl. 1000 til ca. kl. 1400. Varslete melding for mandag 16. 04. ble ikke utført.  Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende

Denne meldinga er sendt til berørte kunder:

Mandag 16.04.2018 blir det strømstans som berører anlegg på Yddin - Synhauglia fra kl. 1000 til ca. kl. 1400. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Mandag 09.04.2018 Blir det strømstans på Trafo Molor og Nyhagen i Volbu fra kl. 0930 til ca. 1230.

Dette P.G.A fiberstrekking.

Onsdag 04.04.2018 blir det strømstans i området Ormhamar i Tisleidalen fra k.l 1000 til ca. kl. 1200.

Berørte kunder er varsla med SMS.

I dag 22.03.2018 blir det strømstans som berører vårt anlegg i Volbu, trafo 27090 Eikren fra kl. 1200 til ca. kl. 13.00. Dette p.ga av fiberstrekking.

Torsdag 22.03.2018 blir det strømstans som berører vårt anlegg på Båtåne fra kl. 1130 til ca. kl. 1400. p.ga trafoskift.

Mandag 19.03.2018 blir det strømstans som berører trafokrets på Dalastølen fra kl. 1000 til ca. kl. 1300. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Trafoskift.

Fredag16.03.2018 blir det strømstans som berører anlegg på Knippeset vest 2 fra kl. 1000 til ca. kl. 1300. Trafoskift.

Berørte kunder er varslet på SMS

Torsdag 15.03.2018 blir det strømstans som berører  anlegg i området Langestølen/Nøsen fra kl. 1000 til ca. kl. 1200. Det er oppdaget en feil i nettet som må rettes umiddelbart. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Fredag 16.02.2018 blir det strømstans i området Kolstadbygda på Trafo Eikren fra kl. 1100 til ca. kl. 1400. P. g. a fiberstrekking. Berørte kunder er varslet med SMS

Onsdag 07.02.2018 blir det strømstans som berører anlegg på Trafo Valaknatten fra kl. 1030 til ca. kl.1330. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Torsdag  01.02.2018 blir det strømstans i Svedalen på Vaset fra kl. 1000 til ca. kl. 1200. Berørte kunder er varslet med SMS.

Torsdag 01.02.2018 blir det strømstans som berører kunder på  trafo Skogstad Øystre Slidre, Rogne. fra kl. 0930 til ca. k.l 1200. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

I dag 23.01.2018 blir det strømstans som berører ditt anlegg fra Aurdal til Klosbøle fra kl. 1300 til ca. kl. 1330. Dette p.g.a feil i nettet. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Mandag 22.01.2018 blir det strømstans i området Tonsåsen fra kl. 0830 til ca. kl. 1000. Berørte kunder er varslet med SMS.

Onsdag  03.01.2018 blir det strømstans i Svedalen  på Vaset, fra kl. 1000 til ca. kl. 1130. Berørte kunder er varslet med SMS.