Du er her: Strømstanser

Planlagte strømstanser

Ønsker du varsling på din mobil ved planlagte strømstanser i ditt område? Logg inn på Din side og registrer ditt mobilnummer.

Under finner du alle planlagte strømstanser. Til venstre kan du velge hvilket år du ønsker å se. Store, ikke planlagte strømstanser, oppdateres på framsiden på www.valdresenerginett.no samt på https://twitter.com/ValdresEnergi og https://www.facebook.com/ValdresEnergi.no 


Fredag 07.07.2017 blir det strømstans i området Gravfjellstølen fra kl 1300 til ca. kl 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Onsdag 07.06.2017 blir det strømstans i området Skogheim, Skammestein fra kl 10 til ca kl 11. Berørte kunder er varslet med SMS

Onsdag 07.06.2017 blir det strømstans i området Markahøvda på Beitostølen fra kl 11.30 til ca kl 13.30. Berørte kunder er varslet med SMS

ValdresEnergiNett skal nå utføre linjebefaring med helikopter på alle høyspentlinjer.

Flygingen blir noe forskjøvet i forhold til tidligere annonsert.

Arbeidet vil foregå fra18 mai til ca 3juni.

Spørsmål rettes til ValdresEnergi Nett tlf. 61366101

Svein Hegge Mobil 99287108

Se forøvrig våre nettsider www.valdresenerginett.no

Tirsdag 09.05.2017 blir det strømstans som berører  anlegg på trafo Lidar fra kl. 1000 til ca. kl. 1200. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Mandag 08.05.2017 blir det strømstans som berører anlegg på Anmarkrud fra kl. 1130 til ca. kl. 1230. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Meldingstekst: Mandag 08.05..2017 blir det strømstans som berører ditt anlegg på trafo Lo fra kl. 1000 til ca. kl. 1300. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Mandag 08.05.2017 blir det strømstans som berører anlegg på trafo Lihagen fra kl. 0900 til ca. kl. 1000. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Fredag 28.04 .2017 blir det strømstans i området Åbjørstølen-Liaset  fra kl. 0900 til ca. kl. 1300. Berørte kunder er varslet med SMS

ValdresEnergi Nett skal nå utføre linjerydding på høgspentlinjene på strekningen Lineikra-Skrautvål-Leirin-Leira med avgreininger. Dette berører alle med linje over eiendommen, men alle som bor eller har eiendom i området blir herved varslet. Skog som blir felt ned blir kvistet. Virke er grunneiers eiendom. Spørsmål rettes til tlf 61366101