Du er her: El-sikkerhet (DLE) » Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon

Generell sikkerhetsinformasjon ved uvær           

  • Ledninger som har falt ned må ikke berøres og man må holde god avstand
  • Trær og andre gjenstander som ligger over ledninger må ikke berøres og man må holde god avstand
  • Berøring av ledninger og trær/gjenstander i berøring med ledninger kan være livsfarlig!
  • Nett- og kraftselskaper må varsles dersom man kommer over slike tilfeller